Vår personal

På Lupinen eftersträvar vi en hög personaltäthet samt välutbildade pedagoger som ständigt tar del av vad den senaste forskningen inom förskolepedagogik har att visa. Pedagogerna planerar, dokumenterar och utvärderar verksamheten kontinuerligt för att skapa bästa förutsättningarna för att skapa trygga och glada barn som söker nya utmaningar för att utvecklas och lära.

Idag på Lupinen arbetar idag en hög andel förskollärare men även montessoripedagoger och barnskötare.

Yvonne
Förskolechef, leg. Förskolelärare och Montessorilärare AMI 3-6 år. Har arbetat på Lupinen sedan augusti 2016

Maggie
Leg. Förskollärare, specialpedagog och Montessorilärare. Har arbetat på Lupinen sedan våren 2015.

Parvin
Montessoripedagog. Har arbetat på Lupinen sedan 2001.

Annika
Montessoripedagog. Har arbetat på Lupinen sendan 2016.

Johan
Barnskötare. Har arbetat på Lupinen sendan januari 2020.

Isabel
Leg. Förskollärare. Har arbetat på Lupinen sendan 2019.