Välkommen till Montessoriförskolan Lupinen!

Montessoriförskolan Lupinen drivs som föräldrakooperativ i Norskogen, Näsbypark, med skog och natur runt husknuten. På Lupinen ska alla barn få möjlighet att vara trygga, glada, utvecklas och lära utifrån sina intressen med hjälp av vårt Montessorimaterial och aktiva och med utforskande pedagoger. Grundstenarna i verksamheten bygger på läroplanen för förskola, Lpfö 18 samt Montessoripedagogiken.

På Lupinen finns två avdelningar: Blåklockan för våra yngre barn med plats för 9 barn och två personal och Solrosen för våra äldre barn med plats för 21 barn och tre personal.

Varje dag på Lupinen är noga avvägd för att ge barnen en god balans mellan lek inne och ute, vila, planerade aktiviteter och näringsrika måltider allt utifrån barnens vistelsetid och ålder.

En dag på Blåklockan:

7.40 Förskolan öppnar ute på gården

9.00 Fruktstund

9.15 Arbetsstund inne eller ute

11.00 Samling

11.15 Lunch

11. 45 Vila antingen sover vi inne på madrasser eller har sagostund. Därefter arbetsstund inne eller ute.

14.15 Mellanmål

17.00 Förskolan stänger för dagen.

En dag på Solrosen:

7.40 Förskolan öppnar ute på gården

9.00 Arbetsstund inomhus, frukt erbjuda vid ett särskilt bord som barnen kan ta när de själva behöver under förmiddagen

10.50 Samling

11.15 Lunch

11.45 Sagovila

12..00 Lek ute på gården

14.15 Mellanmål därefter fortsatt lek ute eller inne.

17.00 Förskolan stänger för dagen