• Lärande

Välkommen till Montessoriförskolan Lupinen!

Montessoriförskolan Lupinen drivs som föräldrakooperativ i Norskogen, Näsbypark, med skog och natur runt husknuten. På Lupinen ska alla barn få möjlighet att vara trygga, glada, utvecklas och lära utifrån sina intressen med hjälp av vårt Montessorimaterial och aktiva och medutforskande pedagoger. Grundstenarna i verksamheten bygger på läroplanen för förskola, Lpfö 98, reviderad 16 samt Montessoripedagogiken.