Förskolan

På Lupinen finns två avdelningar: Blåklockan för våra 1-3-åringar och Solrosen för våra 3-5-åringar. På Lupinen eftersträvar vi en hög personaltäthet samt välutbildade pedagoger som ständigt tar del av vad den senaste forskningen inom förskolepedagogik har att visa. Pedagogerna planerar, dokumenterar och utvärderar verksamheten kontinuerligt för att skapa bästa förutsättningarna för att skapa trygga och glada barn som söker nya utamningar för att utvecklas och lära.

Varje dag på Lupinen är noga avvägd för att ge barnen en god balans mellan lek inne och ute, vila, planerade aktiviteter och näringsrika måltider allt utifrån barnens vistelsetid och ålder.

Miljön på Lupinen är inredd för att passa barnens behov med möbler i barnens storlek och material som finns framme på hyllorna lättillgängligt för barnen. Pedagogerna på avdelningen ser till att anpassa materialet på hyllorna utifrån barens intressen, årstider och traditioner.