Om Montessoripedagogiken

Maria Montessori (1870-1952) föddes i Italien där hon studerade medicin och blev Italiens första kvinnliga läkare. Genom sina studier och observationer av barns utveckling såg hon att barn under sina olika utvecklingsfaser är särskilt mottagliga för olika slags kunskap. Dessa utvecklingsfaser är viktiga att ta till vara på och Maria Montessori kallade dem för ”känsliga perioder” hon menar även att små barn har ett särskilt sinne som hon kallade för absorberandesinnet. Mycket i Montessoripedagogiken bygger på att varje barn är en unik individ och att man ska följa barnet i dess utveckling.

”Hjälp mig göra det själv” är en grundsten inom Montessoripedagogiken och menarpå att all onödig hjälp är ett hinder i barnens utveckling. Därför är vår miljö på Lupinen uppbyggd och förberedd för att hjälpa och stötta barnens i deras utveckling. I vår förberedda miljö är alla möbler, hyllor och material anpassade efter barnens storlek och finns alltid lättillgängligt och framme så barnen enkelt och självständigt kan välja vad de vill göra. Vi bygger även upp miljön utifrån olika områden så som Praktiska Livet Övningar, Sinnestränande, Språk, Matematik och Kultur. Om du är intresserad av att läsa mer om Maria Montessori och hennes pedagogik rekommenderar vi följande böcker och länkar;

Montessoripedagogik i förskola och skola av Kristina Sköljd Wennerström, Mari Bröderman Smeds
Barnasinnet av Maria Montessori.
Barndomens gåta av Maria Montessori.

För ytterligare information kontakta:

Svenska Montessoriförbundet
Kungsgatan 69
112 27 STOCKHOLM
Tel: 08-653 92 86
Fax: 08-654 40 25
Hemsida: www.montessoriforbundet.a.se