Föräldrakooperativ

Lupinen är ett föräldrakooperativ vilket innebär att vi driver förskolan enligt kommunens riktlinjer i en ekonomisk förening som ägs av medlemmarna. Lupinen drivs helt utan vinstsyfte och allt återinvesteras i verksamheten för att våra barn ska ha en så bra förskola som möjligt. Lupinen har en stabil ekonomi.

Som medlem i Lupinen så har du unika möjligheter till engagemang i ditt barns förskola. De flesta familjerna är representerade i styrelsen, som består av upp till 12 personer. I styrelsen finns för närvarande roller så som ordförande, sekreterare, kassör, complianceansvarig, förskolechef, fastighetsansvarig, köansvarig, löneansvarig, och personalansvarig.

Ansvarstagande och engagemang från föräldrarna är en förutsättning för att organisationsformen – kooperativet – ska fungera. Nedan följer några av de förväntningar som föräldrakooperativet för Montessoriförskolan Lupinen har på medlemmarna:

  • Att vara aktiv medlem i en ideell förening vars uppgift är att driva förskola enligt montessoripedagogikens innebörd.
  • Delta i föreningens samtliga möten, cirka 2-3 per termin.
  • Ingå i någon av föreningens arbetsgrupper, så som resurspoolen, trivselgruppen eller styrelsen.
  • Varje familj har 5-6 jourdagar per termin då en förälder är tillgänglig för eventuellt jourarbete inklusive snöskottning mellan 07.30 och 17.00 (fredag 16.00).
  • Vara med på städdagarna, cirka två per termin.
  • Som förälder vara medveten om och följa reglerna om tystnadsplikt.
  • Stödja och hjälpa personalen i deras strävan att ordna verksamheten på ett för alla bra sätt.
  • På olika sätt arbeta för att Montessoriförskolan Lupinen ska vara ett trivsamt “andra hem” för våra barn.